Projects

Hizkuntzaren irakaskuntza, jabekuntza eta erabilerak. Euskara, erderak, elebitasuna eta eleaniztasuna (HIJE-2)

Principal investigator
María José Ezeizabarrena Segurola.
Investigators
María José Ezeizabarrena Segurola, Inés María García Azkoaga, Itziar Idiazabal Gorrochategui, José Ignacio García Fernández , Leire Díaz de Gereñu Lasaga , Gontzal Aldai Garai, Leire Beloki Lizarralde, Ibon Manterola Garate, Isabel García del Real Marco, Amaia Munarriz Ibarrola, María Tania Barberán Recalde, Saioa Larraza Arnanz, Maialen Iraola Azpiroz, Ana Aldekoa Díez.
Date
2016 - 2021
Grant Number
IT-983-16
Awarded by
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco